Om man vinner en resa är den skattepliktig

Bauer 1n intersport: resa, skattepliktig, man, den, vinner

haft under en tjänsteresa. "Om jag vinner 50 000 kronor hur mycket av pengarna är mina?". På januarilönen kommer för vår del både körda mil för december och januari. Om VDn äter lunch på företagets bekostnad ska han förmånsbeskattas med 62 kronor enligt nuvarande belopp. Ett förslag kan vara att den anställde själv får betala mellanskillnaden för enkel- respektive dubbelrum. Bestäm hur mycket företaget anser att en standardbil kostar per mil och gör motsvarande uträkning som ovan för att fastställa hur stort det extra skattepliktiga tillägget bör vara. Däremot måste arbetsgivaren dra preliminär skatt och betala sociala avgifter på den del som överstiger 16 kronor per mil. Den anställde ska betala skatt för förmånen och arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgift. De skattefria inrikestraktamentena för år 2005 är 200 kronor för heldagstraktamente och 100 kronor för halv dag.

Ica maxi märsta flyttar Om man vinner en resa är den skattepliktig

Svar, deltar du däremot i någon av tävlingarna som. Om arbetsgivaren betalat den anställdes måltider under tjänsteresan feber spel gäller reglerna om kostförmån. Kan du alltid neka priset och låta sponsorn rita en annan vinnare. Svar, men det kan inte bloggaren få som privatperson.

50 kr skattefritt och 5 kr skattepliktigt. Svaret är att det beror på vinner vilken sorts tvprogram det. Tjänstestället är den plats där den anställde arbetar största delen av dagen. De skattefria traktamenten ska reduceras efter tre månaders tjänstgöring på samma arbetsort.

  • gibble_star12
  • 24 Jun 2018, 21:13
  • 2124